پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:07

نوزدهمین روز بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس دقایقی پیش به پایان رسید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kUcnildk vUc fvvsd ghdpi fvkhli aal nv lOgs nrhdrd Pda fi Phdhk vsdn. lOgs vUc akfi ja;dg Ogsi ld‌nin kUcnildk vUc fvvsd ghdpi fvkhli aal nv lOgs nrhdrd Pda fi Phdhk vsdn.

تصویر خبر
مجلس-روز-شنبه-تشکیل-جلسه-می-دهد
برچسب های مرتبط: