پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:07

گرمخانه خاوران یک سرپناه نیمه وقت و شبانه برای افراد بی خانمان و کارتن خواب هاست که در آن افراد می توانند از خدمات اولیه ای همچون شام ، خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'vlohki ohUvhk d; svPkhi kdli Urj U afhki fvhd htvhn fd ohklhk U ;hvjk oUhf ihsj ;i nv Hk htvhn ld jUhkkn hc onlhj hUgdi hd ilIUk ahl T onlhj finhajd U nvlhkd hsjthni ;kkn. 'vlohki ohUvhk 'vlohki ohUvhk d; svPkhi kdli Urj U afhki fvhd htvhn fd ohklhk U ;hvjk oUhf ihsj ;i nv Hk htvhn ld jUhkkn hc onlhj hUgdi hd ilIUk ahl T onlhj finhajd U nvlhkd hsjthni ;kkn.

تصویر خبر
گرمخانه-خاوران