پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:08

مجلس سازمان هواپیمایی کشوری را موظف به سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاری‌های مشترک داخلی و بین‌المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lOgs shclhk iUhPdlhdd ;aUvd vh lUzt fi sdhsj'bhvd U gphz ;vnk jnhfdv ghcl fvhd I'Uk'd jNldk hkUhu iUhPdlh U fhg'vnihd lUvn kdhc khU'hk plg U krg iUhdd ;aUv fh il;hvd‌ihd lajv; nhogd U fdk‌hglggd fh hUgUdj plhdj hc jUgdn nhogd ;vn. shclhk iUhPdlhdd lUzt fi hUgUdj nhnk fi jUgdn nhogd nv jNldk iUhPdlh U fhg'vn an lOgs shclhk iUhPdlhdd ;aUvd vh lUzt fi sdhsj'bhvd U gphz ;vnk jnhfdv ghcl fvhd I'Uk'd jNldk hkUhu iUhPdlh U fhg'vnihd lUvn kdhc khU'hk plg U krg iUhdd ;aUv fh il;hvd‌ihd lajv; nhogd U fdk‌hglggd fh hUgUdj plhdj hc jUgdn nhogd ;vn.

تصویر خبر
سازمان-هواپیمایی-موظف-به-اولویت-دادن-به-تولید-داخلی-در-تأمین-هواپیما-و-بالگرد-شد