پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:08

چهل و چهارمین نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی برنامه ششم توسعه دقایقی قبل به پایان رسید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Iig U Iihvldk kasj lOgs aUvhd hsghld fvhd fvvsd fvkhli aal jUsui nrhdrd rfg fi Phdhk vsdn. Phdhk Iig U Iihvldk kasj Phvglhk fvhd fvvsd fvkhli aal/ fvvsd fvkhli fi vUc fdsjl ;adni an Iig U Iihvldk kasj lOgs aUvhd hsghld fvhd fvvsd fvkhli aal jUsui nrhdrd rfg fi Phdhk vsdn.

تصویر خبر
پایان-چهل-و-چهارمین-نشست-پارلمان-برای-بررسی-برنامه-ششم--بررسی-برنامه-به-روز-بیستم-کشیده-شد
برچسب های مرتبط: