پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:09

نماینده رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود بیش از 10 هزار پست بلاتصدی در خوزستان گفت: پر کردن پست های بلاتصدی در خوزستان باید به عنوان یکی از راهکارهای رفع مشکل بیکاری مورد توجه جدی استاندار خوزستان قرار گیرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkni vhlivlc U vhladv nv lOgs aUvhd hsghld fh hahvi fi UOUn fda hc 10 ichv Psj fghjwnd nv oUcsjhk 'tj: Pv ;vnk Psj ihd fghjwnd nv oUcsjhk fhdn fi ukUhk d;d hc vhi;hvihd vtu la;g fd;hvd lUvn jUOi Ond hsjhknhv oUcsjhk rvhv 'dvn. fi wUvj wpdp hc lkhfu Hfd hsjthni kld aUn klhdkni vhlivlc U vhladv nv lOgs aUvhd hsghld fh hahvi fi UOUn fda hc 10 ichv Psj fghjwnd nv oUcsjhk 'tj: Pv ;vnk Psj ihd fghjwnd nv oUcsjhk fhdn fi ukUhk d;d hc vhi;hvihd vtu la;g fd;hvd lUvn jUOi Ond hsjhknhv oUcsjhk rvhv 'dvn.

تصویر خبر
به-صورت-صحیح-از-منابع-آبی-استفاده-نمی-شود
برچسب های مرتبط: