پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:09

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا یکشنبه آتی (۱۵ ژانویه) به اوکراین سفر می‌کند و دیدار با رئیس‌جمهوری اوکراین در دستورکار است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk vmds‌OliUvd Hlvd;h d;akfi Hjd (۱۵ ChkUdi) fi hU;vhdk stv ld‌;kn U ndnhv fh vmds‌OliUvd hU;vhdk nv nsjUv;hv hsj. fhdnk d;akfi fi hU;vhdk ld‌vUn luhUk vmds‌OliUvd Hlvd;h d;akfi Hjd (۱۵ ChkUdi) fi hU;vhdk stv ld‌;kn U ndnhv fh vmds‌OliUvd hU;vhdk nv nsjUv;hv hsj.

تصویر خبر
بایدن-یکشنبه-به-اوکراین-می-رود
برچسب های مرتبط: