پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:11

نخست وزیر ژاپن جهت دیدار با رئیس جمهوری فیلیپین وارد مانیل، پایتخت این کشور شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kosj Ucdv ChPk Oij ndnhv fh vmds OliUvd tdgdPdk Uhvn lhkdgT Phdjoj hdk ;aUv an. kosj Ucdv ChPk Uhvn tdgdPdk an kosj Ucdv ChPk Oij ndnhv fh vmds OliUvd tdgdPdk Uhvn lhkdgT Phdjoj hdk ;aUv an.

تصویر خبر
نخست-وزیر-ژاپن-وارد-فیلیپین-شد
برچسب های مرتبط: