پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:11

زنجان-قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: ۱۰۰ درصد گلزاری شهری و ۶۵ درصد گلزارهای روستایی این استان ساماندهی شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ckOhk-rhml lrhl fkdhn aidn U hlUv hdehv'vhk ;aUv 'tj: ۱۰۰ nvwn 'gchvd aivd U ۶۵ nvwn 'gchvihd vUsjhdd hdk hsjhk shlhknid ani hsj. shlhknid ۱۰۰ nvwn 'gchv ainh nv aivihd ;aUv ckOhk-rhml lrhl fkdhn aidn U hlUv hdehv'vhk ;aUv 'tj: ۱۰۰ nvwn 'gchvd aivd U ۶۵ nvwn 'gchvihd vUsjhdd hdk hsjhk shlhknid ani hsj.

تصویر خبر
ساماندهی--۱۰۰-درصد-گلزار-شهدا-در-شهرهای-کشور