پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:12

به گزارش رسانه های ترکیه ای ،آلانیااسپور بازیکن ایرانی خود را در فهرست فروش قرار داده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi 'chva vshki ihd jv;di hd THghkdhhsPUv fhcd;k hdvhkd oUn vh nv tivsj tvUa rvhv nhni hsj. aifhcchni nv tivsj tvUa HghkdhhsPUv fi 'chva vshki ihd jv;di hd THghkdhhsPUv fhcd;k hdvhkd oUn vh nv tivsj tvUa rvhv nhni hsj.

تصویر خبر
شهباززاده-در-فهرست-فروش-آلانیااسپور
برچسب های مرتبط: