پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:12

کمیته پارلمان اروپا به زودی در خصوص سفر بدون روادید شهروندان گرجستان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رای‌گیری خواهد کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;ldji Phvglhk hvUPh fi cUnd nv owUw stv fnUk vUhndn aivUknhk 'vOsjhk fi ;aUvihd uqU hjphndi hvUPh vhd‌'dvd oUhin ;vn. stv fnUk vUhndn aivUknhk 'vOsjhk fi ;aUvihd uqU hjphndi hvUPh ;ldji Phvglhk hvUPh fi cUnd nv owUw stv fnUk vUhndn aivUknhk 'vOsjhk fi ;aUvihd uqU hjphndi hvUPh vhd‌'dvd oUhin ;vn.

تصویر خبر
سفر-بدون-روادید-شهروندان-گرجستان-به-کشورهای-عضو-اتحادیه-اروپا