پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:13

همدان - مدیر گمرک استان همدان گفت: طی ۹ ماه امسال ۹۶ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۹۱۶ دلار کالا از استان همدان صادر شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ilnhk - lndv 'lv; hsjhk ilnhk 'tj: xd ۹ lhi hlshg ۹۶ ldgdUk U ۶۳۸ ichv U ۹۱۶ nghv ;hgh hc hsjhk ilnhk whnv ani hsj. whnvhj fda hc ۹۶.۵ ldgdUk nghv ;hgh hc hsjhk ilnhk ilnhk - lndv 'lv; hsjhk ilnhk 'tj: xd ۹ lhi hlshg ۹۶ ldgdUk U ۶۳۸ ichv U ۹۱۶ nghv ;hgh hc hsjhk ilnhk whnv ani hsj.

تصویر خبر
صادرات-بیش-از-۹۶-۵-میلیون-دلار-کالا-از-استان-همدان
برچسب های مرتبط: