پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:13

خرم آباد - معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به برگزاری همایش تجلیل از دانش آموزان برتر قرآنی استان گفت: تاکنون ۱۶۰ نخبه قرآنی استان در این همایش ثبتنام کرده اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ovl Hfhn - luhUk PvUvad U tvik'd hnhvi ;g HlUca U PvUva gvsjhk fh hahvi fi fv'chvd ilhda jOgdg hc nhka HlUchk fvjv rvHkd hsjhk 'tj: jh;kUk ۱۶۰ kofi rvHkd hsjhk nv hdk ilhda efjkhl ;vni hkn. ilhda nhka HlUchk fvjv rvHkd fv'chv ld aUn/efjkhl ۱۶۰kofi rvHkd ovl Hfhn - luhUk PvUvad U tvik'd hnhvi ;g HlUca U PvUva gvsjhk fh hahvi fi fv'chvd ilhda jOgdg hc nhka HlUchk fvjv rvHkd hsjhk 'tj: jh;kUk ۱۶۰ kofi rvHkd hsjhk nv hdk ilhda efjkhl ;vni hkn.

تصویر خبر
همایش-دانش-آموزان-برتر-قرآنی-برگزار-می-شود-ثبتنام-۱۶۰نخبه-قرآنی
برچسب های مرتبط: