پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:13

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۴ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ilnhk- lndvuhlg shclhk Hja kahkd ilnhk 'tj: xd ۲۴ shuj 'baji Hja kahkhk ilnhkd nv ۴ ulgdhj hxthd pvdr U ۲ ulgdhj hlnhn U kOhj av;j ;vnkn. hkOhl ۶ ulgdhj jUsx Hja‌kahkhk ilnhkd xd ۲۴ shuj 'baji ilnhk- lndvuhlg shclhk Hja kahkd ilnhk 'tj: xd ۲۴ shuj 'baji Hja kahkhk ilnhkd nv ۴ ulgdhj hxthd pvdr U ۲ ulgdhj hlnhn U kOhj av;j ;vnkn.

تصویر خبر
انجام-۶-عملیات-توسط-آتش-نشانان-همدانی-طی-۲۴-ساعت-گذشته
برچسب های مرتبط: