پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:14

دزفول - ایرنا - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز پنجشنبه در سفر به شوش از 2 اثر جهانی چغازنبیل و محوطه شوش دیدن کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nctUg - hdvkh - luhUk vmds OliUvd U vmds shclhk ldvhe tvik'dT wkhdu nsjd U 'vna'vd vUc PkOakfi nv stv fi aUa hc 2 hev Oihkd Iyhckfdg U lpUxi aUa ndnk ;vn. fhcndn vmds shclhk ldvhe tvik'd hc Iyhckfdg U lpUxi Oihkd aUa nctUg - hdvkh - luhUk vmds OliUvd U vmds shclhk ldvhe tvik'dT wkhdu nsjd U 'vna'vd vUc PkOakfi nv stv fi aUa hc 2 hev Oihkd Iyhckfdg U lpUxi aUa ndnk ;vn.