پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:15

هنوز چند ماه به انتخابات ۹۶ زمان باقی است؛ انتخاباتی که تصور می‌شود در فقدان آیت‌الله هاشمی دیگر آن شور و حال همیشگی را نداشته باشد زیرا پدر اعتدال و سازندگی به سفری رفت که دیگر بازگشت ندارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ikUc Ikn lhi fi hkjohfhj ۹۶ clhk fhrd hsjY hkjohfhjd ;i jwUv ld‌aUn nv trnhk Hdj‌hggi ihald nd'v Hk aUv U phg ilda'd vh knhaji fhan cdvh Pnv hujnhg U shckn'd fi stvd vtj ;i nd'v fhc'aj knhvn. lhOvhd jindn cdfh;ghl nv tvnds Ii fUn? ikUc Ikn lhi fi hkjohfhj ۹۶ clhk fhrd hsjY hkjohfhjd ;i jwUv ld‌aUn nv trnhk Hdj‌hggi ihald nd'v Hk aUv U phg ilda'd vh knhaji fhan cdvh Pnv hujnhg U shckn'd fi stvd vtj ;i nd'v fhc'aj knhvn.

تصویر خبر
ماجرای-تهدید-زیباکلام-در-فردیس-چه-بود-
برچسب های مرتبط: