پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:15

رسانه‌های محلی در مصر از کشته شدن چهار نیروی پلیس در صحرای سیناء خبر دادند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vshki‌ihd lpgd nv lwv hc ;aji ank Iihv kdvUd Pgds nv wpvhd sdkhM ofv nhnkn. ;aji ank ۴ Pgds nv wpvhd sdkhM vshki‌ihd lpgd nv lwv hc ;aji ank Iihv kdvUd Pgds nv wpvhd sdkhM ofv nhnkn.

تصویر خبر
کشته-شدن-۴-پلیس-در-صحرای-سیناء
برچسب های مرتبط: