پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:15

مجموعه برج آزادی آماده برگزاری هر چه بهتر اجراهای سی و دومین جشنواره موسیقی فجر است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lOlUui fvO Hchnd Hlhni fv'chvd iv Ii fijv hOvhihd sd U nUldk OakUhvi lUsdrd tOv hsj. Hlhn'd fvO Hchnd fvhd OakUhvi lUsdrd tOv lOlUui fvO Hchnd Hlhni fv'chvd iv Ii fijv hOvhihd sd U nUldk OakUhvi lUsdrd tOv hsj.

تصویر خبر
آمادگی-برج-آزادی-برای-جشنواره-موسیقی-فجر
برچسب های مرتبط: