پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:15

ایرباس در سایت رسمی اعلام کرد: تحویل هواپیما به ایران طی مراسمی با حضور رؤسای ایران‌ایر و ایرباس و سایر مسئولان این دو شرکت و نیز رسانه‌های بین‌المللی انجام شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdvfhs nv shdj vsld hughl ;vn: jpUdg iUhPdlh fi hdvhk xd lvhsld fh pqUv vVshd hdvhk‌hdv U hdvfhs U shdv lsmUghk hdk nU av;j U kdc vshki‌ihd fdk‌hglggd hkOhl an. iUhPdlhd‌hdvfhsA321xd lvhsld fi hdvhk jpUdg an hdvfhs nv shdj vsld hughl ;vn: jpUdg iUhPdlh fi hdvhk xd lvhsld fh pqUv vVshd hdvhk‌hdv U hdvfhs U shdv lsmUghk hdk nU av;j U kdc vshki‌ihd fdk‌hglggd hkOhl an.

تصویر خبر
هواپیمای-ایرباسA321طی-مراسمی-به-ایران-تحویل-شد
برچسب های مرتبط: