پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:15

بر اساس آخرین آمار ارسالی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم کنونی مخازن سدهای کشور حدود 24 میلیارد متر مکعب است و با توجه به بارش‌های هفته‌های گذشته؛ این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7 درصد افزایش داشته ولی کماکان 53 درصد مخازن سدهای کشور خالی است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fv hshs Hovdk Hlhv hvshgd hc sUd av;j lndvdj lkhfu Hf hdvhkT pOl ;kUkd lohck snihd ;aUv pnUn 24 ldgdhvn ljv l;uf hsj U fh jUOi fi fhva‌ihd itji‌ihd 'bajiY hdk ldchk nv lrhdsi fh lnj lahfi shg 'baji 7 nvwn htchda nhaji Ugd ;lh;hk 53 nvwn lohck snihd ;aUv ohgd hsj. 53 nvwn lohck snihd ;aUv ohgd hsj fv hshs Hovdk Hlhv hvshgd hc sUd av;j lndvdj lkhfu Hf hdvhkT pOl ;kUkd lohck snihd ;aUv pnUn 24 ldgdhvn ljv l;uf hsj U fh jUOi fi fhva‌ihd itji‌ihd 'bajiY hdk ldchk nv lrhdsi fh lnj lahfi shg 'baji 7 nvwn htchda nhaji Ugd ;lh;hk 53 nvwn lohck snihd ;aUv ohgd hsj.

تصویر خبر
53-درصد-مخازن-سدهای-کشور-خالی-است
برچسب های مرتبط: