پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:16

رستوران کاپری در تبریز به کمک آشپز مجرب نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام کمک آشپز در رستوران کاپری در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vsjUvhk ;hPvd nv jfvdc fi ;l; HaPc lOvf kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl ;l; HaPc nv vsjUvhk ;hPvd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;l; HaPc nv vsjUvhk ;hPvd nv jfvdc vsjUvhk ;hPvd nv jfvdc fi ;l; HaPc lOvf kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl ;l; HaPc nv vsjUvhk ;hPvd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کمک-آشپز-در-رستوران-کاپری-در-تبریز
برچسب های مرتبط: