پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:16

به تعدادی آقا و خانم جهت فعالیت در سمت کارشناس فروش در یک شرکت بازرگانی معتبر در تبریز نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدامکارشناس فروش در یک شرکت بازرگانی معتبر در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd Hrh U ohkl Oij tuhgdj nv slj ;hvakhs tvUa nv d; av;j fhcv'hkd lujfv nv jfvdc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl;hvakhs tvUa nv d; av;j fhcv'hkd lujfv nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl;hvakhs tvUa nv d; av;j fhcv'hkd lujfv nv jfvdc fi junhnd Hrh U ohkl Oij tuhgdj nv slj ;hvakhs tvUa nv d; av;j fhcv'hkd lujfv nv jfvdc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl;hvakhs tvUa nv d; av;j fhcv'hkd lujfv nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدامکارشناس-فروش-در-یک-شرکت-بازرگانی-معتبر-در-تبریز
برچسب های مرتبط: