پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:16

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری از ماموریت ویژه جبهه پیروان به اعضای جبهه برای انتخابات شورای شهر خبرداد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sok'Ud Ofii PdvUhk ox hlhl U vifvd hc lhlUvdj UdCi Ofii PdvUhk fi huqhd Ofii fvhd hkjohfhj aUvhd aiv ofvnhn. akhshdd U luvtd 21 khlcn hkjohfhj aUvhd aiv nv Ogsi Hjd Ofii PdvUhk sok'Ud Ofii PdvUhk ox hlhl U vifvd hc lhlUvdj UdCi Ofii PdvUhk fi huqhd Ofii fvhd hkjohfhj aUvhd aiv ofvnhn.

تصویر خبر
شناسایی-و-معرفی-21-نامزد-انتخابات-شورای-شهر-در-جلسه-آتی-جبهه-پیروان
برچسب های مرتبط: