پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:16

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از فراهم نبودن زیرساخت‌ها به ویژه خط انتقال گاز در این منطقه از استان انتقاد کرد و گفت: از طریق وزارتخانه متبوع پیگیر رفع مشکلات اساسی این طرح هستیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkni lvnl avr ivlc'hk nv lOgs aUvhd hsghld hc tvhil kfUnk cdvshoj‌ih fi UdCi ox hkjrhg 'hc nv hdk lkxri hc hsjhk hkjrhn ;vn U 'tj: hc xvdr Uchvjohki ljfUu Pd'dv vtu la;ghj hshsd hdk xvp isjdl. cdvshoj‌ih fvhd hOvhd xvp tUghn Hkhlds nv avr ivlc'hk tvhil kdsj klhdkni lvnl avr ivlc'hk nv lOgs aUvhd hsghld hc tvhil kfUnk cdvshoj‌ih fi UdCi ox hkjrhg 'hc nv hdk lkxri hc hsjhk hkjrhn ;vn U 'tj: hc xvdr Uchvjohki ljfUu Pd'dv vtu la;ghj hshsd hdk xvp isjdl.

تصویر خبر
زیرساخت-ها-برای-اجرای-طرح-فولاد-آنامیس-در-شرق-هرمزگان-فراهم-نیست
برچسب های مرتبط: