پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:18

یکی از رهبران حماس گفت: اخباری که درباره مداخله دولت قطر در زمینه میانجیگیری بین حماس و رژیم صهیونیستی برای آزادی نظامیان این رژیم منتشر شده است، صحت ندارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d;d hc vifvhk plhs 'tj: hofhvd ;i nvfhvi lnhogi nUgj rxv nv cldki ldhkOd'dvd fdk plhs U vCdl widUkdsjd fvhd Hchnd kzhldhk hdk vCdl lkjav ani hsjT wpj knhvn. plhs ldhkOd'vd nvfhvi kzhldhk hsdv widUkdsj vh j;bdf ;vn d;d hc vifvhk plhs 'tj: hofhvd ;i nvfhvi lnhogi nUgj rxv nv cldki ldhkOd'dvd fdk plhs U vCdl widUkdsjd fvhd Hchnd kzhldhk hdk vCdl lkjav ani hsjT wpj knhvn.

تصویر خبر
حماس-میانجیگری-درباره-نظامیان-اسیر-صهیونیست-را-تکذیب-کرد