پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:19

اردبیل – استاندار اردبیل گفت: ضروری است ظرفیت جامعه شناسان در رفع آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvnfdg – hsjhknhv hvnfdg 'tj: qvUvd hsj zvtdj Ohlui akhshk nv vtu Hsdf‌ihd hOjlhud fi ;hv 'vtji aUn. zvtdj Ohlui akhshk nv vtu Hsdf‌ihd hOjlhud fi ;hv 'vtji aUn hvnfdg – hsjhknhv hvnfdg 'tj: qvUvd hsj zvtdj Ohlui akhshk nv vtu Hsdf‌ihd hOjlhud fi ;hv 'vtji aUn.

تصویر خبر
ظرفیت-جامعه-شناسان-در-رفع-آسیب-های-اجتماعی-به-کار-گرفته-شود
برچسب های مرتبط: