پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:19

رییس کل دادگستری سیستان وبلوچستان گفت: ابعاد مختلف وجود آیت الله هاشمی رفسنجانی آنقدر کامل و جامع است که برای تحلیل برخی آنها فرصت زیادی لازم است.

vdds ;g nhn'sjvd sdsjhk UfgUIsjhk 'tj: hfuhn lojgt UOUn Hdj hggi ihald vtskOhkd Hkrnv ;hlg U Ohlu hsj ;i fvhd jpgdg fvod Hkih tvwj cdhnd ghcl hsj. jpgdg hfuhn UOUnd Hdj hggi ihald vtskOhkd clhk cdhn ld oUhin vdds ;g nhn'sjvd sdsjhk UfgUIsjhk 'tj: hfuhn lojgt UOUn Hdj hggi ihald vtskOhkd Hkrnv ;hlg U Ohlu hsj ;i fvhd jpgdg fvod Hkih tvwj cdhnd ghcl hsj.

تصویر خبر
تحلیل-ابعاد-وجودی-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-زمان-زیاد-می-خواهد
برچسب های مرتبط: