پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:19

گروه «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی) عراق خبر داد که برای آغاز مرحله ششم آزادسازی غرب موصل تجهیزات زیادی در محور غربی این شهر به دست این گروه رسیده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'vUi Khgpan hgaufdL (fsdO lvnld) uvhr ofv nhn ;i fvhd Hyhc lvpgi aal Hchnshcd yvf lUwg jOidchj cdhnd nv lpUv yvfd hdk aiv fi nsj hdk 'vUi vsdni hsj. hvshg jOidchj kzhld fdajv fi yvf lUwg fvhd hgpan hgaufd 'vUi Khgpan hgaufdL (fsdO lvnld) uvhr ofv nhn ;i fvhd Hyhc lvpgi aal Hchnshcd yvf lUwg jOidchj cdhnd nv lpUv yvfd hdk aiv fi nsj hdk 'vUi vsdni hsj.

تصویر خبر
ارسال-تجهیزات-نظامی-بیشتر-به-غرب-موصل-برای-الحشد-الشعبی
برچسب های مرتبط: