پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:20

در ادامه جنجال بر سر گزارش «جنسی» یک رسانه آمریکایی علیه دونالد ترامپ، وال استریت ژورنال خبر داده نویسنده این مطلب، یک عضو سابق سرویس اطلاعات انگلیس بوده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv hnhli OkOhg fv sv 'chva KOksdL d; vshki Hlvd;hdd ugdi nUkhgn jvhlPT Uhg hsjvdj CUvkhg ofv nhni kUdskni hdk lxgfT d; uqU shfr svUds hxghuhj hk'gds fUni hsj. 'chva Oksd KfhctdnL ugdi jvhlPY Phd hk'gds nv ldhk hsj nv hnhli OkOhg fv sv 'chva KOksdL d; vshki Hlvd;hdd ugdi nUkhgn jvhlPT Uhg hsjvdj CUvkhg ofv nhni kUdskni hdk lxgfT d; uqU shfr svUds hxghuhj hk'gds fUni hsj.

تصویر خبر
گزارش-جنسی--بازفید--علیه-ترامپ--پای-انگلیس-در-میان-است
برچسب های مرتبط: