پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:20

چهل و چهارمین جلسه بررسی برنامه ششم توسعه دقایقی پیش با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس پایان یافت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Iig U Iihvldk Ogsi fvvsd fvkhli aal jUsui nrhdrd Pda fh hughl ugd ghvdOhkd vmds lOgs Phdhk dhtj. Iig U Iihvldk Ogsi fvvsd fvkhli aal Phdhk dhtj/ kasj fundY 8 wfp vUc akfi Iig U Iihvldk Ogsi fvvsd fvkhli aal jUsui nrhdrd Pda fh hughl ugd ghvdOhkd vmds lOgs Phdhk dhtj.

تصویر خبر
چهل-و-چهارمین-جلسه-بررسی-برنامه-ششم-پایان-یافت--نشست-بعدی--8-صبح-روز-شنبه
برچسب های مرتبط: