پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:20

اخبار جهان در روز پنجشنبه 23 دی با تصاویر جالبی همراه بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hofhv Oihk nv vUc PkOakfi 23 nd fh jwhUdv Ohgfd ilvhi fUn. hc Csj lqp; Hk'gh lv;g lrhfg nUvfdk jh shgk ;ksvj ihlfUv' hofhv Oihk nv vUc PkOakfi 23 nd fh jwhUdv Ohgfd ilvhi fUn.

تصویر خبر
از-ژست-مضحک-آنگلا-مرکل-مقابل-دوربین-تا-سالن-کنسرت-هامبورگ