پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:20

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا به نحوی برنامه ریزی کند که ورود کالای قاچاق در طول سال های برنامه ششم، سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش یابد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghldT nUgj vh l;gt ;vnkn jh fi kpUd fvkhli vdcd ;kn ;i UvUn ;hghd rhIhr nv xUg shg ihd fvkhli aalT shghki pnhrg ۱۰ nvwn ;hia dhfn. UvUn ;hghihd rhIhr nv xUg fvkhli aal shghki ۱۰ nvwn ;hia ld‌dhfn klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghldT nUgj vh l;gt ;vnkn jh fi kpUd fvkhli vdcd ;kn ;i UvUn ;hghd rhIhr nv xUg shg ihd fvkhli aalT shghki pnhrg ۱۰ nvwn ;hia dhfn.

تصویر خبر
ورود-کالاهای-قاچاق-در-طول-برنامه-ششم-سالانه-۱۰-درصد-کاهش-می-یابد