پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:21

در حال دریافت متن کامل خبر...

;j; ;hvd nv Phvglhk jv;di (u;s)

تصویر خبر
کتک-کاری-در-پارلمان-ترکیه--عکس-
عبارات مرتبط با کتک کاری در پارلمان ترکیه (عکس)
برچسب های مرتبط: