پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:21

اسطوره فوتبال برزیل نامه ای برای خودش در دوران کودکی نوشته که خواندنش را به شما توصیه می کنیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsxUvi tUjfhg fvcdg khli hd fvhd oUna nv nUvhk ;Un;d kUaji ;i oUhknka vh fi alh jUwdi ld ;kdl. khli vUkhgndkiU fi 8 shg'd ha+u;s hsxUvi tUjfhg fvcdg khli hd fvhd oUna nv nUvhk ;Un;d kUaji ;i oUhknka vh fi alh jUwdi ld ;kdl.

تصویر خبر
نامه-رونالدینهو-به-8-سالگی-اش-عکس
برچسب های مرتبط: