پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:23

یادداشت علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره همکاری ۳ نهاد سینمایی در سرمایه گذاری تولید یک فیلم جدید سینمایی، منتشر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

dhnnhaj ugdvqh jhfa lndvuhlg fkdhn sdklhdd thvhfd nvfhvi il;hvd ۳ kihn sdklhdd nv svlhdi 'bhvd jUgdn d; tdgl Ondn sdklhddT lkjav an. dhnnhaj lndvuhlg fkdhn thvhfd fvhd il;hvd ۳ kihn nv jUgdn d; tdgl dhnnhaj ugdvqh jhfa lndvuhlg fkdhn sdklhdd thvhfd nvfhvi il;hvd ۳ kihn sdklhdd nv svlhdi 'bhvd jUgdn d; tdgl Ondn sdklhddT lkjav an.

تصویر خبر
یادداشت-مدیرعامل-بنیاد-فارابی-برای-همکاری-۳-نهاد-در-تولید-یک-فیلم
برچسب های مرتبط: