پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:23

مولوی عبدالحمید گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی مردی مجاهد بود که در هر شرایطی در کنار رهبر انقلاب بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lUgUd ufnhgpldn 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd lvnd lOhin fUn ;i nv iv avhdxd nv ;khv vifv hkrghf fUn. Hdj hggi ihald lOhin hkrghfd dhv fh Uthd vifv lUgUd ufnhgpldn 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd lvnd lOhin fUn ;i nv iv avhdxd nv ;khv vifv hkrghf fUn.

تصویر خبر
آیت-الله-هاشمی-مجاهد-انقلابی-یار-با-وفای-رهبر