پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:25

تحویل هواپیما به ایران طی مراسمی با حضور رؤسای ایران‌ایر و ایرباس و سایر مسئولان این دو شرکت و نیز رسانه‌های بین‌المللی در فرودگاه تولوز فرانسه انجام شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jpUdg iUhPdlh fi hdvhk xd lvhsld fh pqUv vVshd hdvhk‌hdv U hdvfhs U shdv lsmUghk hdk nU av;j U kdc vshki‌ihd fdk‌hglggd nv tvUn'hi jUgUc tvhksi hkOhl an. u;s/ lvhsl jpUdg iUhPdlhd hdvfhs fi lsmUghk hdvhk‌hdv jpUdg iUhPdlh fi hdvhk xd lvhsld fh pqUv vVshd hdvhk‌hdv U hdvfhs U shdv lsmUghk hdk nU av;j U kdc vshki‌ihd fdk‌hglggd nv tvUn'hi jUgUc tvhksi hkOhl an.

تصویر خبر
عکس--مراسم-تحویل-هواپیمای-ایرباس-به-مسئولان-ایران-ایر
برچسب های مرتبط: