پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:25

وزیر بهداشت از تیم پزشکی و پرستاری بیمارستان شهدای تجریش قدردانی کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv finhaj hc jdl Pca;d U Pvsjhvd fdlhvsjhk ainhd jOvda rnvnhkd ;vn. rnvnhkd Ucdv finhaj hc jdl Pca;d U Pvsjhvd fdlhvsjhk ainhd jOvda Ucdv finhaj hc jdl Pca;d U Pvsjhvd fdlhvsjhk ainhd jOvda rnvnhkd ;vn.

تصویر خبر
قدردانی-وزیر-بهداشت-از-تیم-پزشکی-و-پرستاری-بیمارستان-شهدای-تجریش
برچسب های مرتبط: