پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:26

آسرایی با اشاره به اواخر تابستان سال آینده به عنوان زمان انتشار آلبوم جدیدش از موضوع مطرح شده درباره بازیگر شدنش ،‌ به عنوان یک شایعه یاد کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Hsvhdd fh hahvi fi hUhov jhfsjhk shg Hdkni fi ukUhk clhk hkjahv HgfUl Ondna hc lUqUu lxvp ani nvfhvi fhcd'v anka T‌ fi ukUhk d; ahdui dhn ;vn. oUhkkni PhPT‌ ahdui fhcd'v anka vh j;bdf ;vn Hsvhdd fh hahvi fi hUhov jhfsjhk shg Hdkni fi ukUhk clhk hkjahv HgfUl Ondna hc lUqUu lxvp ani nvfhvi fhcd'v anka T‌ fi ukUhk d; ahdui dhn ;vn.

تصویر خبر
خواننده-پاپ---شایعه-بازیگر-شدنش-را-تکذیب-کرد
برچسب های مرتبط: