پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:26

اصفهان- ایرنا- آب زاینده رود به تمام کشاورزان شرق اصفهان می رسد، کارگران بی گناهند،تک هکری، پاتک پلیسی و دستگیری یکی از سرشبکه های منافقین در اصفهان از مهمترین مطالب روزنامه های امروز پنجشنبه در استان اصفهان بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hwtihk- hdvkh- Hf chdkni vUn fi jlhl ;ahUvchk avr hwtihk ld vsnT ;hv'vhk fd 'khiknTj; i;vdT Phj; Pgdsd U nsj'dvd d;d hc svaf;i ihd lkhtrdk nv hwtihk hc liljvdk lxhgf vUckhli ihd hlvUc PkOakfi nv hsjhk hwtihk fUn. lvUvd fv lxhgf lxfUuhj lpgd hsjhk hwtihk hwtihk- hdvkh- Hf chdkni vUn fi jlhl ;ahUvchk avr hwtihk ld vsnT ;hv'vhk fd 'khiknTj; i;vdT Phj; Pgdsd U nsj'dvd d;d hc svaf;i ihd lkhtrdk nv hwtihk hc liljvdk lxhgf vUckhli ihd hlvUc PkOakfi nv hsjhk hwtihk fUn.

تصویر خبر
مروری-بر-مطالب-مطبوعات-محلی-استان-اصفهان
برچسب های مرتبط: