پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:26

دادگاه جنایی بحرین حکم تبرئه ۵ نفر از نیروهای پلیس رژیم آل خلیفه را در ارتباط با اتهام شکنجه یکی از زندانیان در زندان مرکزی «جو» صادر کرد.

nhn'hi Okhdd fpvdk p;l jfvmi ۵ ktv hc kdvUihd Pgds vCdl Hg ogdti vh nv hvjfhx fh hjihl a;kOi d;d hc cknhkdhk nv cknhk lv;cd KOUL whnv ;vn. jfvmi a;kOi 'vhk nv fpvdk nhn'hi Okhdd fpvdk p;l jfvmi ۵ ktv hc kdvUihd Pgds vCdl Hg ogdti vh nv hvjfhx fh hjihl a;kOi d;d hc cknhkdhk nv cknhk lv;cd KOUL whnv ;vn.

تصویر خبر
تبرئه-شکنجه-گران-در-بحرین
برچسب های مرتبط: