پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:26

یزد ـ نایب رئیس مجلس نهم با برشمردن برخی ویژگی‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از وی به عنوان نماد عمل صالح یاد کرد و گفت: ایستادن در کنار رهبری و ساختن کشور نماد عمل صالح است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

dcn J khdf vmds lOgs kil fh fvalvnk fvod UdC'd‌ihd Hdj‌hggi ihald vtskOhkd hc Ud fi ukUhk klhn ulg whgp dhn ;vn U 'tj: hdsjhnk nv ;khv vifvd U shojk ;aUv klhn ulg whgp hsj. Hdj‌hggi ihald vtskOhkd klhn ulg whgp fUn dcn J khdf vmds lOgs kil fh fvalvnk fvod UdC'd‌ihd Hdj‌hggi ihald vtskOhkd hc Ud fi ukUhk klhn ulg whgp dhn ;vn U 'tj: hdsjhnk nv ;khv vifvd U shojk ;aUv klhn ulg whgp hsj.

تصویر خبر
آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-نماد-عمل-صالح-بود