پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:27

براساس آخرین آمار اعلام شده، بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvhshs Hovdk Hlhv hughl aniT fda hc 74 ldgdUk hdvhkd dhvhki krnd nvdhtj ld ;kkn. dhvhki d;akfi Uhvdc ld aUn fvhshs Hovdk Hlhv hughl aniT fda hc 74 ldgdUk hdvhkd dhvhki krnd nvdhtj ld ;kkn.

تصویر خبر
یارانه-یکشنبه-واریز-می-شود
برچسب های مرتبط: