پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:28

مراسم وداع با دو استاد دانشگاه (علی شریعتمداری و عباس ماهیار) صبح امروز با حضور بزرگان علمی کشور در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvhsl Unhu fh nU hsjhn nhka'hi (ugd avdujlnhvd U ufhs lhidhv) wfp hlvUc fh pqUv fcv'hk ugld ;aUv nv nhka'hi oUhvcld fv'chv an. Unhu fcv'hk ugld fh nU hsjhn hnf thvsd nv nhvhglugldk uhgd lvhsl Unhu fh nU hsjhn nhka'hi (ugd avdujlnhvd U ufhs lhidhv) wfp hlvUc fh pqUv fcv'hk ugld ;aUv nv nhka'hi oUhvcld fv'chv an.

تصویر خبر
وداع-بزرگان-علمی-با-دو-استاد-ادب-فارسی-در-دارالمعلمین-عالی
برچسب های مرتبط: