پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:28

نمایشگاه بین المللی اتومبیل دیترویت، در هفته جاری برگزار شد و در آن طرح های اولیه  های متعدد و جالبی رونمایی شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhda'hi fdk hglggd hjUlfdg ndjvUdjT nv itji Ohvd fv'chv an U nv Hk xvp ihd hUgdi  ihd ljunn U Ohgfd vUklhdd an. oUnvUihd gU;s fh tkhUvd svdu jv U sf; jv ld aUkn klhda'hi fdk hglggd hjUlfdg ndjvUdjT nv itji Ohvd fv'chv an U nv Hk xvp ihd hUgdi  ihd ljunn U Ohgfd vUklhdd an.

تصویر خبر
خودروهای-لوکس-با-فناوری-سریع-تر-و-سبک-تر-می-شوند
برچسب های مرتبط: