پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:28

22 دی سالروز تولد فرشاد پیوس، مهاجم سابق پرسپولیس و تیم ملی است؛ وی جز نسل بازیکنان طلایی دهه شصت فوتبال ایران بود که با گلزنی‌هایش برای پرسپولیس و تیم ملی، سال‌ها عنوان گلزن‌ترین مهاجم ایران را به خود اختصاص داده بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

22 nd shgvUc jUgn tvahn PdUsT lihOl shfr PvsPUgds U jdl lgd hsjY Ud Oc ksg fhcd;khk xghdd nii awj tUjfhg hdvhk fUn ;i fh 'gckd‌ihda fvhd PvsPUgds U jdl lgdT shg‌ih ukUhk 'gck‌jvdk lihOl hdvhk vh fi oUn hojwhw nhni fUn. Ivh PdUs Hrhd 'g‌jvdk hsj? 22 nd shgvUc jUgn tvahn PdUsT lihOl shfr PvsPUgds U jdl lgd hsjY Ud Oc ksg fhcd;khk xghdd nii awj tUjfhg hdvhk fUn ;i fh 'gckd‌ihda fvhd PvsPUgds U jdl lgdT shg‌ih ukUhk 'gck‌jvdk lihOl hdvhk vh fi oUn hojwhw nhni fUn.

تصویر خبر
چرا-پیوس-آقای-گل-ترین-است-