پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:28

معاون جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: شرایط اقتصادی استان اصفهان در وضعیتی است که اغلب واحدها یا باید تعطیل کنند یا در زنجیره صادرات کالا و خدمات قرار گیرند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk OUhkhk hjhr fhcv'hkd hwtihk 'tj: avhdx hrjwhnd hsjhk hwtihk nv Uqudjd hsj ;i hygf Uhpnih dh fhdn juxdg ;kkn dh nv ckOdvi whnvhj ;hgh U onlhj rvhv 'dvkn. jUsui whnvhj vhi fvUk‌vtj hc Uqudj kdli juxdg jUgdnd‌ihd hwtihk hsj luhUk OUhkhk hjhr fhcv'hkd hwtihk 'tj: avhdx hrjwhnd hsjhk hwtihk nv Uqudjd hsj ;i hygf Uhpnih dh fhdn juxdg ;kkn dh nv ckOdvi whnvhj ;hgh U onlhj rvhv 'dvkn.

تصویر خبر
توسعه-صادرات-راه-برون-رفت-از-وضعیت-نیمه-تعطیل-تولیدی-های-اصفهان-است
برچسب های مرتبط: