پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:29

شیراز - ایرنا - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تقویت زبان های قومی عاملی برای تعالی زبان فارسی و انسجام هویت ملی است

در حال دریافت متن کامل خبر...

advhc - hdvkh - Ucdv tvik' U hvahn hsghld 'tj: jrUdj cfhk ihd rUld uhlgd fvhd juhgd cfhk thvsd U hksOhl iUdj lgd hsj jrUdj cfhk ihd rUld uhlgd fvhd juhgd cfhk thvsd U hksOhl iUdj lgd hsj advhc - hdvkh - Ucdv tvik' U hvahn hsghld 'tj: jrUdj cfhk ihd rUld uhlgd fvhd juhgd cfhk thvsd U hksOhl iUdj lgd hsj

تصویر خبر
تقویت-زبان-های-قومی-عاملی-برای-تعالی-زبان-فارسی-و-انسجام-هویت-ملی-است
برچسب های مرتبط: