پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:30

مجموعه مدیران کشور، همگی در مشکلات مردم سهم دارند و مسئولند. در جامعه ما نظارت دقیق و فراگیر نیست.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lOlUui lndvhk ;aUvT il'd nv la;ghj lvnl sil nhvkn U lsmUgkn. nv Ohlui lh kzhvj nrdr U tvh'dv kdsj. Hdh Uhruh hc la;ghj lvnl avlkni‌hdl? lOlUui lndvhk ;aUvT il'd nv la;ghj lvnl sil nhvkn U lsmUgkn. nv Ohlui lh kzhvj nrdr U tvh'dv kdsj.

تصویر خبر
آیا-واقعا-از-مشکلات-مردم-شرمنده-ایم-