پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:30

مدیرعامل شرکت ایرباس گفت: از ۱۰۰ فروند هواپیمای خریداری شده ایران، ٩٨ فروند سفارش جدید و ٢ فروند بازخرید از یک سفارش لغو شده‌ شرکت هواپیمایی دیگری است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndvuhlg av;j hdvfhs 'tj: hc ۱۰۰ tvUkn iUhPdlhd ovdnhvd ani hdvhkT ٩٨ tvUkn sthva Ondn U ٢ tvUkn fhcovdn hc d; sthva gyU ani‌ av;j iUhPdlhdd nd'vd hsj. ۲ hdvfhs‌rvhvnhn‌hdvhk‌hdvfhcovdnd;‌sthva‌gyUani‌hsj lndvuhlg av;j hdvfhs 'tj: hc ۱۰۰ tvUkn iUhPdlhd ovdnhvd ani hdvhkT ٩٨ tvUkn sthva Ondn U ٢ tvUkn fhcovdn hc d; sthva gyU ani‌ av;j iUhPdlhdd nd'vd hsj.

تصویر خبر
۲-ایرباس-قرارداد-ایران-ایربازخریدیک-سفارش-لغوشده-است