پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:30

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های مختلف لیگ دسته دوم صادر کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;ldji hkqfhxd Hvhd oUn vh nv owUw jdl ihd lojgt gd' nsji nUl whnv ;vn. Ovdli U jUfdo fvhd jdl ihd tUjfhgd ;ldji hkqfhxd Hvhd oUn vh nv owUw jdl ihd lojgt gd' nsji nUl whnv ;vn.

تصویر خبر
جریمه-و-توبیخ-برای-تیم-های-فوتبالی
برچسب های مرتبط: